Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια στο Τηλ: 2461040128

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε

→ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.pdf

 

ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε
Σε Τακτική Γενική Συνέλευση


Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε με αριθ. Μ.Α.Ε.
55275/56/Β/03/09 που έχει έδρα στην Κοζάνη – Κ. Παλαμά 8 , σε τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις …12 ..Ιουνίου 2015 ημέρα Παρασκευή . και ώρα 10:00……. μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, με
θέματα ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1) Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του ισολογισμού και των πεπραγμένων της Ενδέκατης χρήσης δηλαδή 1/01/2014 έως 31/12/2014.
2) Έγκριση όλων πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου
3) Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014
4) Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντα Συμβούλου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
5) Διορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τον έλεγχο της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Θ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

Cookies allow a number of features that enhance your experience www.astikoktelkozanis.gr. Using this site, you agree to the use of Cookies, according with our instructions