ΚΟΖΑΝΗ   27/06/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι από το ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 και για όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου θα διακοπεί η λειτουργία των MiniBus.

Επίσης το θερινό πρόγραμμα προς τα Δημοτικά Διαμερίσματα διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτουμε.

                                      Ο  ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ

                                              ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ

Skip to content